Deutsche Dienstpost Niederlande

Deutsche Dienstpost Niederlande

Deutsche dienstpost

Een boekbespreking door Henk Burgman

Vele filatelistische aspecten betreffende de Tweede Wereldoorlog zijn in ruime mate besproken en beschreven in de jaren daarna. Een van deze aspecten is hoe de Nederlandse post functioneerde tijdens de bezetting. Maar naast de Nederlandse postdienst liep er ook nog een door de Duitsers geleide postdienst, namelijk de Deutsche Dienstpost Niederlande en daar gaat dit boekje over.

Veel postale zaken konden tijdens de bezettingsjaren gewoon op het postkantoor geregeld worden, maar bepaalde zaken mochten en konden dus niet via de reguliere Nederlandse postdienst geregeld c.q. verstuurd worden. Dit gold onder andere voor (dienst)post van de overheid, veldpost en post van Duitse alsmede Nederlandse bedrijven die diensten verrichtten in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Kortom alles wat geheim was en/of belangrijk c.q. gerelateerd was aan de Duitse bezettingsmacht en overheid. Deze dienst had de beschikking over een flink aantal speciale postkantoren en zelfs eigen openbare brievenbussen.

Over het Amsterdamse kantoor van deze dienst heeft Axel Dörnbach een artikel geschreven dat in drie afleveringen in het blad Filatelie is gepubliceerd.

Het boekje dat nu voor mij ligt, is een aanvulling op deze artikelen reeks en kan, volgens de schrijver, beschouwd worden als een aanvullend handboek/catalogus. We vinden hierin een overzicht met prijsnotering van de geldige frankeer- en de bekende blauwe toelatingszegels, de gebruikte stempels alsmede de tarieven uit de periode dat de dienst bestond. Tevens worden aantekenstrookjes, vervalsingen en filatelistisch gebruik vermeld. Verder zien we tientallen afbeeldingen van poststukken die niet in het artikel voorkwamen.

Elk stuk is uitgebreid beschreven en toegelicht betreffende bijzonderheden. Door de vele afbeeldingen en de daarbij geplaatste uitgebreide toelichting is het soms lastig om de tekst terug te vinden die bij een bepaald poststuk behoort. Dit had mijns inziens ondervangen kunnen worden door het geheel in een groter formaat te publiceren.

Deutsche Dienstpoststelle

Verder vinden we vier tabellen met overzichten van de postkantoren, grenspostkantoren en gebruikte stempels op treinroutes. Tabel 1 (Postkantoren in Nederland) zit aan de binnenzijde van de omslag vastgeplakt en kan uitgevouwen worden. De toelichting bij de illustraties is tweetalig: Nederlands en Duits. Achterin het boekje is de tekst in het Duits opgenomen, ten dienste de Duitse verzamelaar van dit materiaal. Een alleraardigst boekje waarin een min of meer onbekend stukje postale historie toegelicht wordt.

Schrijver: Axel Dörnbach
Taal: Nederlands – Duits
Bladzijden: 39 NL + 9 Duits
Illustraties: Kleur
Gebrocheerd, 21 x 14,5 cm
ISBN: 978-90-74572-16-3
Uitgever: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
Prijs: € 9,95 + verzendkosten € 3,50

Informatie: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie

Verkrijgbaar door het overmaken van het totale bedrag van € 13,45 op iban NL64 INGB 0000 7069 68 van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie te Leusden. Vermeld daarbij DDPN en het boekje zal z.s.m. toegezonden worden.

E-mail: filatelie@gmail.com
Website: www.defilatelie.nl