Duitse Deling 1949-1990

BRD, DDR en Berlijn en de hereniging vanaf 1990

In de Franse zone en de Bizone werd in mei 1949 de nieuwe grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) van kracht, waarmee deze feitelijk werd opgericht. Het antwoord van de Russische bezettingszone kon niet uitblijven: in oktober 1949 werd daar de Duitse Democratische Republiek (DDR) opgericht. Berlijn bleef een in vier sectoren opgedeeld apart gebied. Het oostelijk gedeelte werd later hoofdstad van de DDR. West-Berlijn richtte zich economisch geheel op de BRD, maar maakte er geen deel van uit.

Duitse vlag

De Duitse deling was een feit en heeft meer dan veertig jaar bestaan, een tastbaar gevolg van de Koude Oorlog tussen de westerse landen en het Oostblok. Er werd een “IJzeren Gordijn” opgericht tussen BRD en DDR en de Muur scheidde West- van Oost-Berlijn. Waar de BRD in de jaren vijftig een Wirtschaftswunder beleefde, mede dankzij de Amerikaanse Marshallhulp, en uitgroeide tot een politieke en economische grootmacht in West-Europa, onderging de DDR de gevolgen van een sterk verouderd industrieel apparaat en de planeconomie.
Eind jaren tachtig van de 20e eeuw dooide het ijs in het Oostblok en uiteindelijk ook in de DDR, ingezet door de glasnost en de perestroika van de Sovjet-Unie onder Michail Gorbatsjov en ondersteund door een steeds groter wordende protestbeweging. De stalinistische partijbonzen ruimden het veld voor meer verlichte geesten, waardoor in november 1989 eerst de Berlijnse Muur openging en daarna de grens tussen BRD en DDR. Uiteindelijk werden in oktober 1990 BRD en DDR met Berlijn herenigd in één enkel Duitsland.

Alle drie de gebieden gaven vanaf 1949 eigen zegels uit. Waar het uitgifteprogramma van de BRD en Berlijn in eerste instantie voornamelijk de postale behoefte moest bevredigen, maar de verzamelaar en diens portemonnee natuurlijk ook niet werden vergeten, mikte de DDR nagenoeg alleen maar op de verzamelaar (met name die in het westen!) door vooral een enorme hoeveelheid gelegenheidszegels uit te geven. Daartussen bevonden zich dan de beruchte sperwaarden, zegels met een lagere oplage die bovendien alleen maar konden worden verkregen door de gehele serie te kopen, hetgeen natuurlijk ook de bedoeling was.

 

Bund-567
DDR-250

De DDR heeft, tijdens de iets meer dan veertig jaar van haar bestaan, met bijna 3400 zegels, ruim twee keer zoveel zegels uitgegeven als de BRD in dezelfde tijd met bijna 1500 zegels. Berlijn heeft het in die veertig jaar overigens ook nog tot bijna 900 zegels gebracht. Na de hereniging lijkt de Deutsche Bundespost een soort van gulden middenweg te hebben gevonden tussen het uitgiftebeleid van BRD en DDR. Sinds de privatisering, enkele jaren geleden, in de Deutsche Post AG, lijkt men wel weer vooral voor de verzamelaarsmarkt te zijn gaan opereren. Vooral toeslagseries zijn behoorlijk aan de prijs, en dan met name indien (echt) gebruikt.

Bund 1478

© 2014 -2022 FV Duitsland