Die farben der Briefmarken

Die Farben Der Briefmarken

Een boekbespreking door Henk P. Burgman (AIJP)

In 2015 schreef Rien de Jong een uitgebreid artikel over het kleuren en kleurgebruik in de filatelie. Dit epistel werd in de jubileumuitgave van de “Philatelistenclub Rotterdam” geplaatst.

Ondertussen is er door Rien meer research verricht op dit gebied en zijn bevindingen en “ontdekkingen” noodzaakten hem om een nieuwe uitgebreidere en aangepaste publicatie het licht te laten zien.

Deze publicatie behandelt vele aspecten van het begrip kleur in de filatelie.

Iedere verzamelaar komt regelmatig , vooral bij oudere emissies, zegels tegen die in meer of mindere mate afwijken van de door de catalogus aangegeven kleuren. De meeste verzamelaars weten ondertussen wel dat zeker bij de oudere emissies kleurverschillen zijn ontstaan door het gebruik van net even andere kleurmelanges bij meerdere drukken van een zegel. Ook de invloed van zon- en kunstlicht is alom bekend. Echter er is veel meer te vertellen over kleuren. Hoe ontstaan kleuren? Hoe worden inkten gemaakt en hoe krijgen we daarin veel of juist geen kleurschakeringen. Wat zijn de invloeden van diverse natuurlijke en chemische elementen die bij de fabricage van drukinkten worden gebruikt. Uiteraard zijn de materialen, denk aan verschillende samenstellingen van papier maar ook van het drukken op stoffen, plastics en folies, waarop gedrukt word van invloed op de kleur die het eindproduct weergeeft. Welke kleuren passen wel of niet bij verschillende drukprocedés?

Verder zou je zelf kunnen afvragen waarom bepaalde zegels die of juist die andere kleur hebben meegekregen? Wat dacht u van kleuren die gebruikt zijn om vervalsers en bedriegers het leven moeilijker te maken. En niet te vergeten de kleurverschillen bij de diverse in de filatelie gebruikte kleurenkaarten. Afijn zo kunnen we nog wel een aantal vragen bedenken. Maar bijna alles wat met kleuren op postzegels, en daar omheen, te maken heeft komt wel ergens aan bod.

Het boek is opgedeeld in 18 hoofdstukken die ieder weer verdeeld zijn in onderwerpen. Alles wordt door Rien helder uitgelegd en toegelicht.

Door het hele boek vinden we heldere en duidelijke illustraties met zo hier en daar een verhelderende tabel en sluit af met een redelijk uitgebreide literatuuropgave.Het is in zijn geheel in het Duits geschreven en ik heb begrepen dat het in Duitsland een bestseller is in de filatelistische wereld.

Deze publicatie is zéér zeker een goede aanvulling geworden voor de bibliotheek van de geïnteresseerde verzamelaar die meer achtergrondinformatie en duidelijkheid wil hebben over het kleurgebruik in de filatelie. Ondanks dat het in het Duits gesteld is denk ik dat het zijn weg ook naar de serieuze Nederlandse verzamelaar wel weet te vinden. 

 
  • Schrijver: Rien de Jong
  • Taal: Duits
  • Bladzijden 168
  • Illustraties: Kleur
  • Uitgever: Riende Jong Waddinxveen
  • Hardcover, 23,50×20,5 cm (HxBr)
  • ISBN: 978-90-71287-99-2
  • Prijs: € 29,95 excl. verzendkosten
  • Informatie // Verkrijgbaar bij: M.W. de Jong – Tel. nr.: 0182615698
  • E-mail: gosuniram@planet.nl