Oud Duitsland 1849-1871

Oud Duitsland 1849-1871

In de 19e eeuw bestaat Duitsland uit een groot aantal onafhankelijke koninkrijken, hertogdommen, graafschappen en vrije steden, voor het gemak aangeduid als “staten”. Al deze staten hadden een eigen regering, douane en leger, diplomatieke dienst en munt. Vrijwel al deze staten zijn, na de overwinning op Napoleon Bonaparte, in 1815 toegetreden tot de eerste Duitse Bond.
De toenemende twisten  tussen Pruisen en Oostenrijk alsmede hun wederzijdse bondgenoten, over de hegemonie binnen de eerste Duitse Bond, leiden tot de Duitse Oorlog van 1866. Hierdoor valt de eerste Duitse Bond uiteen. Nog voordat de Duitse Oorlog voorbij is, wordt onder Pruisische leiding in 1866 de Noordduitse Bond opgericht, waaraan de meeste noordelijk gelegen Duitse staten deelnemen. Pruisen laat er geen twijfel over bestaan dat het streeft naar een verenigd Duitsland onder Pruisische leiding. In 1870 voert Pruisen zijn bondgenoten in de Noordduitse Bond mee in een oorlog met Frankrijk, die in 1871 eindigt in een klinkende overwinning voor Duitsland.

In navolging van Bayern zijn, al snel daarna, ook vele andere staten hun eigen postzegels gaan uitgeven. Tot het deelgebied Oudduitsland worden gerekend de staten: het groothertogdom Baden, het koninkrijk Bayern, Bergedorf, het hertogdom Braunschweig, de vrije Hanzestad Bremen, de vrije Hanzestad Hamburg, het koninkrijk Hannover, de Britse kolonie Helgoland, de vrije Hanzestad Lübeck, het groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, het groothertogdom Mecklenburg-Strelitz, het groothertogdom Oldenburg, het koninkrijk Preußen, het koninkrijk Sachsen, de hertogdommen Schleswig, Holstein en Lauenburg en het koninkrijk Württemberg.
Voorts worden tot dit deelgebied gerekend de particuliere postdienst van de familie von Thurn und Taxis en het Norddeutscher Postbezirk. Dit laatste was een postunie tussen de leden van de Noordduitse Bond, waarvoor van 1868 tot 1871 gemeenschappelijke postzegels zijn uitgebracht. Deze vervingen de afzonderlijke uitgiften van een groot deel van de aangesloten staten. Tot deze uitgiften behoorden tevens de bezettingsuitgiften van het in 1871 op Frankrijk veroverde Elsaß en Lothringen. In het deelgebied Oudduitsland vindt men een ruim aantal zeer schaarse, dure zegels.

Heligoland