Handboek samendrukken Duitse Rijk

Michel - Handbuch Deutsches Reich - Zusammendrucke

Een boekbespreking door Henk P. Burgman (AIJP)

De informatie over dit handboek is reeds in december 2019 verschenen en bij mij binnengekomen maar het boek zelf heeft mij, tot zeer kort geleden, niet eerder bereikt. Het is een enorm boek geworden en met enorm bedoel ik ook enorm! Met 752 pagina’s en een formaat van 30 cm hoog, 21,5 cm breed en ruim 2,5 cm dik komt het bij mij in ieder geval als enorm over!

In het Duitse Rijk zijn sinds de jaren twintig van de vorige eeuw jarenlang samenhangende zegels van verschillende waarden en in verschillende kleuren, al dan niet met reclame velden, verkrijgbaar geweest. Deze samenhangende zegels konden voorkomen in postzegelboekjes, losse stroken en in rollen bestemd voor automaten. Maar ook samenhangende zegels uit blokken zijn mogelijk. De schrijver/samensteller stelt in zijn voorwoord dat hij streefde om alles, maar dan ook alles, wat op filatelistisch gebied over deze samendrukken ooit gepubliceerd was en alles wat nog niet eerder gepubliceerd was samen te vatten in één alles omvattend werk. 

 

Dit handboek is grofweg in twee hoofdstukken te verdelen. Een informatie deel en een catalogus deel. De eerste 15 pagina’s geeft uitleg over algemene zaken met betrekking tot deze samenhangende zegels en hoe ze ontstonden. Vervolgens krijgen we ongeveer 120 pagina’s waarin zéér veel informatie te vinden is. Dit is weer onderverdeeld in 21 kleinere stukjes met titels als; “Abarten/Besonderheiten”; “Auflagen”, “Briefe”, Fälschungen”, “Gulitigkeit” en “Reklame-Zusammendrucke”. Dezen zijn op hun beurt ook weer onderverdeeld.

Zo is onder het kopje “Abarten/Besonderheiten”;  kleinere stukjes met titels als “Doppeldruck”, “Gumierung”, “Leerfelder”, “Plattenfehler”, en “Verzähnung” te vinden.

Een apart stuk is dat waar in alle gebieden (onder andere “Auslandspostämter und Kolonien”, “Lokalausgaben  Deutschland”, “Danzig”, “Luxemburg” en “Ukraine”) terug te vinden zijn waarin de samendrukken gebruikt konden worden, uiteraard weer voorzien van veel informatie. Het catalogus deel (590 Blz.), geeft per samendruk type ( K = Kehrdrucke – KZ = Kehrdrucke mit Zwischensteg – RL – S – SK – W – WK – WZ – EG-Str., alsmede de samendrukken uit blokken, privé- en propaganda samendrukken) in chronologische volgorde weer.

Per item vinden we zeer uitgebreide informatie zoals de dag van uitgifte en laatste dag van geldigheid, druktype, perforatie, watermerk, oplagecijfers de Michel nummers en in welke samenstellingen ze te vinden zijn.

Tevens vinden we informatie betreffende de randbedrukkingen, zoals sierranden en druknummers, aanwezige “leerfelder” en de frankeermogelijkheden. Mochten er plaatfouten bekend zijn worden die ook vermeld en veelal afgebeeld. Ook tips m.b.t. literatuur en waar meer info te vinden is wordt vermeld. Uiteraard vinden we ook prijzen en wel in 6 kolommen voor ** –  – S-  – Mif – EF en MeF. Niet alleen de combinaties zijn afgebeeld ook zéér veel poststukken gefrankeerd met combinaties zijn te bewonderen. Na het catalogus gedeelte vinden we nog enkele aanhangsels zoals een lijst met afkortingen en een literatuur overzicht, alsmede twee overzichten met “Anzeigentexte” en “Reklametexte”. Ook een steekwoordenlijst ontbreekt niet. 

Het hele boek, uitgevoerd met een harde kaft en twee leeslinten, ademt professionaliteit uit. Met een duidelijke lay-out, goed leesbare teksten, oog voor details, veel niet eerder gepubliceerde nieuwtjes en kennis, scherpe afbeeldingen, met niet alleen zéér veel informatie over de zegels, boekjes en rollen etc. maar ook over de achterliggende geschiedenis en oorsprong inclusief gebruiksmogelijkheden. Etc. etc.

Of deze publicatie het ultieme handboek is durf ik niet te zeggen maar het komt wel heel compleet en professioneel over en is in mijn ogen de prijs dubbel en dwars waard.

Helaas is het boek te groot waardoor ik met mijn eenvoudige A4 scanner geen acceptabele scans kan maken.

Schrijver: Jürgen Hettinger
Taal: Duits
Bladzijden: 752
Illustraties: Kleur
“Gebonden”, hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-300-4
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 98,00 Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 – 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de

Website: www.michel.de