Bezettingsuitgiften WO I

1914 – 1918 Bezettingsuitgiften Eerste Wereldoorlog

Toen Oostenrijk, na de moord op troonopvolger aartshertog Ferdinand, Servië de oorlog verklaarde, raakte Duitsland ook betrokken in het conflict. Het verklaarde de oorlog aan Rusland en Frankrijk, waardoor het een Europees conflict werd. Kort daarop raakte ook Engeland erbij betrokken. En door de talrijke (overzeese) bezittingen van de oorlogvoerende landen, werd het uiteindelijk een wereldoorlog. In het oosten behaalde Duitsland al snel eclatante overwinningen op Rusland en Roemenië. Toen in Rusland in 1917 een burgeroorlog uitbrak, waaraan het zijn handen vol had, vormde het geen bedreiging van betekenis meer.

In het westen werd de Duitse opmars, die via België liep, in Frankrijk tot staan gebracht aan de Marne. Waarna een langdurige loopgravenoorlog begon. Daarin werd de militaire situatie voor Duitsland steeds precairder en resulteerde in de volledige terugtrekking van de troepen. De keizer vluchtte naar Nederland. De militairen trokken zich terug in hun kazernes en de politici moesten gaan onderhandelen over de capitulatie.

In de verschillende bezette gebieden in het westen: (België en het zogenaamde Etappengebiet-West) en het oosten (het zogenaamde Postgebiet Oberbefehlshaber Ost, Russisch Polen/Generaalgouvernement Warschau, Roemenië) werden zegels van het keizerrijk gebruikt. Dit waren vrijwel allemaal Germania’s met opdrukken van de gebiedsnaam en/of de lokale munteenheid. In het oosten zijn ook plaatselijk zegels uitgegeven, veelal zegels van het bezette gebied zelf, die van een opdruk werden voorzien.

Libau
Roemenië