Opgave lidmaatschap

De contributie voor de Filatelistenvereniging “Duitsland” bedraagt€ 22,50 per jaar.

U kunt op de volgende manieren betalen: U kunt de vereniging machtigen om uw contributie automatisch te incasseren van uw bank- of girorekening. Dat zien wij natuurlijk het liefst en dan hebt u er geen omkijken naar. Uw contributie wordt dan jaarlijks rond 20 december van uw rekening afgeschreven. Als u hier nog geen gebruik van maakt, maar dit wel wilt, dan kunt u contact met de ledenadministrateur opnemen voor een machtigingsformulier: per e-mail: leden@fvduitsland.nl Maakt u van deze mogelijkheid geen gebruik, dan moet u uw contributie uiterlijk op 31 januari van het lopende contributiejaar zelf hebben voldaan via IBAN NL79 INGB 0005 8590 47 ten name van Filatelistenvereniging “Duitsland” te Eindhoven. Let op: als u niet op tijd betaalt krijgt u een aanmaning, verhoogd met € 2,50 voor administratiekosten!

Deze prijzen zijn voor het 1e jaar daarna geldt de prijs van € 22,50 per jaar
Bij aanmelding als lid gaat u er tevens mee akkoord dat de jaarlijkse contributie via automatische incasso van uw bankrekening wordt afgeschreven.