Het verzamelgebied

Het filatelistische verzamelgebied Duitsland begint op 1 november 1849. Dan wordt in het Duitse koninkrijk Bayern de eerste Duitse postzegel uitgegeven. Op dat moment zijn dertien landen of gebieden Bayern al voorgegaan. Vanwege de kleur en de nominale waarde van 1 Kreuzer, staat deze zegel in de Duitsland-filatelie bekend als de zogenaamde “Schwarze Einser”.

Daarmee begint een uitgebreid en zeer gevarieerd filatelistisch verzamelgebied, dat heden ten dage nog postzegels uitgeeft en waarin tot ver in de 20ste eeuw nog veel gebeurd is dat is terug te vinden in de filatelie. 

 

 Geraadpleegde bronnen:

  • Deutsche Post, verenigingsblad van de Filatelistenvereniging Duitsland.
  • Deutschlands Geschichte im Spiegelbild seiner Briefmarken / Karl Heinz Krüger. –  Schüren Presseverlag, 1993.
  • Michel Deutschland-Katalog 2001/2002. – Schwaneberger Verlag, 2001.
  • Sesam Atlas bij de Wereldgeschiedenis. – Bosch & Keuning, 1967.