De geschiedenis van de vereniging

Het verenigingsblad door de jaren heen


Het eerste schrijven van de vereniging werd op 30 april 1987 geschreven door dhr. J.G.E. Petersen.

In deze “rondbrief” wordt de vraag gesteld wat onder “Duitsland” valt. Alles wat in de Michel catalogus Duitsland vermeldt wordt. Dus ook de DDR,

Na een eenvoudig A4tje werd er in het nummer 88-1 een stukje geschreven over filatelistisch allerlei.


Beieren uitgave 1919

Foutieve tanding; wordt in het algemeen als een markante fout beschouwd; bijv. verschuiving van een of meerdere tandingrijen, zodat de tanding soms door het zegelbeeld loopt en bij het afscheuren 2 halve zegels kunnen ontstaan. Ook bij omgevouwen veldhoeken ontstaan zeer vreemd getande zegels. Het betreft hier drukuitschot, dat ten onrechte in omloop is gekomen en slechts voor speciaal verzamelaars interessant is.


Rechts het voorbeeld van deze misperforatie.

Het 2e nummer kreeg al de naam Deutsche Post. In dit nummer werd een luchtpostbrief van het General Goverment besproken door dhr. Petersen.

Al snel werd het blad Deutsche post meer vorm gegeven.  In 3 stappen ontstond het onderstaande nummer. Ook kwamen er meer artikelen in te staan.

Een nummer van het 3e jaargang 1990
13e jaargang 2000 komt er kleur op de kaft

Het blad kreeg vanaf 2003 het nieuwe uiterlijk. Het logo wat nog steeds gebruikt wordt is destijds ontworpen door Paul Walraven. De sterren geven de 12 Europese lidstaten aan. Het blad is nog steeds op A5 formaat. 

Vanaf jaargang 21 is het blad in de huidige vormgeving uitgevoerd. Volledig in kleur en op A4 formaat.

Vormgeving vanaf 2003
Vormgeving vanaf 2008